<<< înapoi la site-ul Gecomod srl

sigla Programe Operationale
Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"
CRESTEREA SI DIVERSIFICAREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A ÎNTREPRINDERII GECOMOD SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE DE PRODUCTIE
Proiect cofinatat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

S.C. GECOMOD S.R.L, cu sediul în Timisoara, Calea Buziasului nr.6, Judet Timis a derulat, in perioada 19 noiembrie 2013 – 25 iulie 2014, proiectul "CRESTEREA SI DIVERSIFICAREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A ÎNTREPRINDERII GECOMOD SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE DE PRODUCTIE", co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, în baza contractului de finantare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Sectorial "Cresterea competivitatii economice"

Valoarea totala a proiectului este de 1.207.120,24 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 584.470,70 lei.

Obiectivele generale ale proiectului: Sa încurajam consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv si a valorii adaugate specifice. Sa utilizam si sa promovam noi tehnologii si echipamente de productie performante, de ultima generatie, care au ca efect direct si indirect protectia mediului înconjurator. Sa contribuim la dezvoltarea durabila, diminuarea impactului negativ asupra mediului si îmbunatatirea competitivitatii regionale si nationale.

Obiective specifice: Cresterea cu peste 10% a competitivitatii, capacitatii de productie si productivitatii firmei; 30% modernizare tehnologica si a sistemelor de management; Cresterea flexibilitatii necesare pentru adaptarea la cerintele unei economii de piata dinamice (modificarea fluxului tehnologic prin înfiintarea unei noi linii de productie); Adoptarea standardelor europene în domeniul sistemelor de management de mediu si calitate.

Prezentul proiect constituie prima etapa a unei operatiuni complexe de restructurare si modernizare a activitatii firmei, ce presupune mai multe componente care sunt independente din punct de vedere organizatoric, tehnic si financiar.
Componenta 1. Completare utilaje existente prin achizitionarea de echipamente noi de productie, la cele mai înalte si recente standarde de calitate occidentale.
Componenta 2. Extinderea si optimizarea spatiului de productie prin realizarea unei noi linii tehnologice, Linia 2 de TRAS – TALPUIT – FINISAT (TTF).
Componenta 3. Asigurarea unui management tehnologic complex care sa permita eficientizarea la un nivel de cel putin 90% a folosirii noi capacitati de productie rezultate,în respectul politicilor de protejare a mediului înconjurator.
Componenta 4. Dezvoltare viitoare pe baze durabile.

Incheierea etapei de dezvoltare a firmei ce a presupus extinderea si modernizarea sectorului propriu de productie constituie o garantie a faptului ca in perioada imediat urmatoare vor fi îndeplinite atât scopul proiectului, cât si cele patru obiective specifice.

În urma unei proceduri de achizitie desfasurate în mod transparent, cu respectarea principiului egalitatii de sanse, în luna februarie 2014 a fost încheiat si s-a derulat integral pâna în luna iulie 2014, Contractul de furnizare utilaje si echipamente de productie ce a condus la operationalizarea unei noi si moderne capacitati de productie.

echipament achizitionat de Gecomod SRL Timisoara prin program POS - fonduri europene nerambursabile

Pana la mijlocul lunii martie 2014, au fost achizitionate si puse in functiune urmatoarele echipamente de productie:
-Masina de tras varf ORMAC CHALLENGER TRACER - 1 buc
-Masina de tras calcai ORMAC 795 FLEX - 1 buc
-Umidificator doua posturi marca STEMMA PU06 - 1 buc
-Presa talpa IRON FOX 1 post - 1 buc
-Masina de cusut coloana 2 ace DURKOPP-ADLER – 2 buc
-Masina de cusut coloana 1 ac DURKOPP-ADLER -3 buc

Echipamentele de productie achizitionate se remarca prin fiabilitate, productivitate si capacitate de productie ridicata, prin consumuri reduse de curent electric, consumabile si componente, ce se vor reflecta în cresterea veniturilor firmei într-un ritm superior cheltuielilor.

Considerentele avute in vedere la achizitionarea echipamentelor de productie

Considerente economice.
Echipamentele achizitionate asigura un consum redus de resurse ce se concretizeaza prin:
-pret de achizitie convenabil raportat la performantele functionale;
-consum redus energetic fata de vechile generatii de utilaje / echipamente de productie, consum redus de energie electrica
-folosirea rationala a timpului si a resurselor umane alocate pentru desfasurarea activitatiilor
-duc la reducerea numarului de rebuturi.

Considerente competitive.
Capacitatea de productie va creste datorita noilor echipamente. Mai exact, odata cu achizitionarea lor va creste productia societatii, deoarece:
a) Noile echipamente opereaza cu viteze mari;
b) Nu se inregistreaza "pierderi de timp" in procesul de productie.

echipament achizitionat de Gecomod SRL Timisoara prin program POS - fonduri europene nerambursabile

Rezultatele proiectului: Proiectul are ca rezultat principal achizitia unui numar de 9 echipamente productive de ultima generatie. Personalul societatii a beneficiat de instruire si training pentru echipamentele si utilajele din dotare. În decursul implementarii au fost mentinute toate locurile de munca, angajându-se suplimentar 9 persoane. În urmatoarea perioada vor fi create noi locuri de munca, pe masura dezvoltarii capacitatii de productie.

Finalizarea cu succes a implementarii proiectului a creat premisele unei dezvoltari durabile a firmei si totodata permite realizarea unor produse de un inalt nivel calitativ.Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

<<< inapoi la site-ul Gecomod srl
logo fotomat